Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งเปลี่ยน เบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาล

จากหมายเลข 02-684-5000 เป็นหมายเลข 02-765-3000

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป


โดยฝ่ายการศึกษาวิชาการและฝึกอบรม

จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 19

ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

เรื่อง "ปัสสาวะบ่อย กระเพาะปัสสวะอักเสบ ต่อลูกหมากโต : วิธีดูแลรักษา"

ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

สนใจติดต่อลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งโทร.02-684-5310 หรือ( 02-765-3310)

"รายละเอียด คลิ๊ก"


จัดโครงการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี พ.ศ. 2560

เรื่อง "ประกาศรายชื่อพยาบาลผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมวิชาการพยาบาลโรคปี

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดังนี้"

- ประกาศรายชื่อพยาบาลผู้เข้าประชุมวิชาการ"รายละเอียด คลิ๊ก"


ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

"ร่วมถวายความอาลัย คลิ๊ก"
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ

มูลนิธิถันยรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.00 น."คลิ๊ก"เรื่อง “เพิ่มบริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30 –15.00 น.

(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณานัดหมายการตรวจล่วงหน้าได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)