Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 13
เรื่อง "โรคไตในแม่และเด็ก วิธีป้องกันและรักษา"
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 07.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน

ติดต่อลงทะเบียนที่:
คุณชุติมา โทร.02-684-5323
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.


ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ไตเทียม รุ่นที่ 1 รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ