Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์โดยฝ่ายการศึกษาวิชาการและฝึกอบรม

ขอเชิญร่วมงาน โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 21

เรื่อง " โรคตับ กับ โรคไต : วิธีป้องกัน และ รักษา "

ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

สนใจติดต่อลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งโทร.02-765-3310 "คลิ๊ก"โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ

มูลนิธิถันยรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.00 น."คลิ๊ก"เรื่อง “เพิ่มบริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30 –15.00 น.

(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณานัดหมายการตรวจล่วงหน้าได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)