Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดการประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุข

เรื่อง “ไตวายเฉียบพลันจากมะเฟือง ตะลิงปลิง และยาเบาหวานบางชนิด

: ข้อควรระวังและการดูแลรักษา” ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

เวลา 13.00 – 16.00 น. ดังรายการที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการจัดการประชุมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร

และบุคลากรทางสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว

"ประชาสัมพันธ์ คลิ๊ก" "รายละเอียด คลิ๊ก"


ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

"ร่วมถวายความอาลัย คลิ๊ก"


รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลอุปกรณ์ไตเทียม รุ่นที่ 2

“ Certificate Program in Hemodialysis Equipment Technician ”

จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสัมคร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณกรภัทร ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ชั้น 4

โทรศัพท์ : 02-684-5373 "รายละเอียด คลิ๊ก"จัดโครงการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปีพ.ศ. 2560

เรื่อง "Holistic Care in Hemodialysis"

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ "คลิ๊ก"
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ

มูลนิธิถันยรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.00 น."คลิ๊ก"เรื่อง “เพิ่มบริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30 –15.00 น.

(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณานัดหมายการตรวจล่วงหน้าได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)