Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จะจัดขึ้นทุก 3 เดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคไตแบบต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีป้องกัน การดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ท่านสามารถติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-5000 ต่อ 5310,5323

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558