Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 12
เรื่อง "ควบคุมความดันโลหิตสูงได้ ไตและหัวใจไม่เสื่อมไว"
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 07.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน

ติดต่อลงทะเบียนที่:
คุณชุติมา โทร.02-684-5323
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 250 ท่าน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลโรคไตปี พ.ศ.2558
ห้องประชุม 250 คลิ๊ก..!!
ห้องประชุมสำรอง 30 คลิ๊ก..!!
รายละเอียดกำหนดการประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2558 คลิ๊ก..!! โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จะจัดขึ้นทุก 3 เดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคไตแบบต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีป้องกัน
การดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ท่านสามารถติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-684-5000 ต่อ 5310,5323