Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 7
"เรื่อง กินอย่างไร ห่างไกลโรคเกาต์ และโรคนิ่วในไต"