Slide 35 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

ข่าวประชาสัมพันธ์


โดยฝ่ายการศึกษาวิชาการและฝึกอบรม

จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ 26

ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

เรื่อง "ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย : ทางเลือกของวิธีการรักษา แบบทันสมัย"

ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

สนใจติดต่อลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งโทร.02-765-3310

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. "รายละเอียด คลิ๊ก"


ขอแจ้งรายชื่อพยาบาลที่เข้าประชุมวิชาการพยาบาลโรคไตปี 2562

เรื่อง"Comprehensive Care in Hemodialysis Patients"

"รายละเอียดกำหนดการ คลิ๊ก"
โดยฝ่ายการศึกษาวิชาการและฝึกอบรม

เรื่อง "อาหารและน้ำดื่ม ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้อย่างไร ? "

ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ

มูลนิธิถันยรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.00 น."คลิ๊ก"เรื่อง “เพิ่มบริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30 –15.00 น.

(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณานัดหมายการตรวจล่วงหน้าได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)