Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557

โดยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
"The Efficient Care in Hemodialysis Patients"
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30-16.30 น.
รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
คุณพีระลักษณ์(แก้ว)โทร.02-684-5310
คุณชุติมา(ฝ้าย) โทร.02-684-5323