Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

***ปิดรับสมัคร 28-07-2557
ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557


โดยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
"The Efficient Care in Hemodialysis Patients"
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30-16.30 น.