Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง “เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย Digital mammogram และ Ultrasound โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

เริ่ม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
เรื่อง “เพิ่มบริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30 –15.00 น.

(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณานัดหมายการตรวจล่วงหน้าได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
: หลักสูตร : “ Certificate Program in Hemodialysis Equipment Technician ” (HET)

"ดาวโหลดใบสมัคร"