Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ

มูลนิธิถันยรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 15.00 น.ในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่17

เรื่อง “ความสำคัญของวัคซีน ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้เป็นโรคไต

เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง”

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560

เวลา 07.30 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
เรื่อง “เพิ่มบริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.30 –15.00 น.

(เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณานัดหมายการตรวจล่วงหน้าได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)