Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 7 Slide 8

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุม และใบสมัคร "คลิ๊ก"

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

จัดประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอาทิคย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชภูมิราชนครินทร์


ด้วยโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

จะดำเนินการทำลายเวชระบียนผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อ

ตั้งแต่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หากผู้ป่วยท่านใดมีความประสงค์จะใช้ข้อมูลในเวชละเบียนดังกล่าว

สามารถติดต่อเพื่อทำการคัดลอกข้อมูลเฉพาะส่วนของตนเองได้

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕


ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตกว่า ๖๐ ราย

พร้อมด้วยบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เพื่อให้มีความเข้าใจ

ถึงขบวนการ ในการปลูกถ่ายไต และการดูแลตนเองหลังการ

ปลูกถ่ายไต ตลอดจนการใช้ชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิม


หมายเหตุ : การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น

หากต้องการตรวจเฉพาะเจาะจง อาจต้องรับการตรวจเพิ่มเติม

หากมีการตรวจนอกเหนือจาก Package อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล


โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับ

มูลนิธิถันยรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.