Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ความรู้เรื่องโรคไต

น้ำตาล ความอ้วน ยูริกกับโรคเกาต์

ยา อาหารเสริมและสารพิษต่างๆ ที่มีผลเสียต่อไต

คู่มือ อยู่กับไตเทียมอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข

การป้องกัน และการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังและไตวาย

การดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพดีทั้งไตและหัวใจ

กินอย่างไรให้ไตแข็งแรง

คู่มือความรู้เรื่องโรค เอส แอล อี สำหรับประชาชน

คู่มือความรู้เรื่องโรคไต สำหรับประชาชนจัดพิมพ์ครั้งที่ 2

คู่มือโรค SLE

หนังสือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

เทคนิคลดเกลือโซเดียม

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

โรคไตเรื้อรังป้องกันได้

โรคความดันโลหิตสูง

การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

การดูแลหลอดเลือด สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไต

การบำบัดทดแทนไต

ฟอสฟอรัส ทำให้ผู้ป่วยโรคไต คันตามผิดหนัง และกระดูกบาง หลอดเลือดแดงแข็ง

โพแทสเซียม

อาหารสำหรับผู้มีกรดยูริคในเลือดสูง

อาการ สาเหตุ การตรวจโรคไต

จดหมายข่าว "Kidney Focus" ฉบับที่ 1

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease)