Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ความรู้เรื่องโรคไต

น้ำตาล ความอ้วน ยูริกกับโรคเกาต์

ยา อาหารเสริมและสารพิษต่างๆ ที่มีผลเสียต่อไต

คู่มือ อยู่กับไตเทียมอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข

การป้องกัน และการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังและไตวาย

การดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพดีทั้งไตและหัวใจ

กินอย่างไรให้ไตแข็งแรง

คู่มือความรู้เรื่องโรค เอส แอล อี สำหรับประชาชน

คู่มือความรู้เรื่องโรคไต สำหรับประชาชนจัดพิมพ์ครั้งที่ 2