วัคซีน

วัคซีน

ทางสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการให้ภูมิคุ้มกันในโรคที่สามารถป้องกันได้ทั้งในผู้ป่วยโรคไต และผู้มีโรคประจำตัวอื่นๆ รวมถึงผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั่วไป จึงมีบริการฉีดวัคซีนรวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นต่างๆ

จุดเด่น
เปิดให้บริการฟอกเลือดแบบ Online Hemodiafiltration (OL-HDF) ซึ่งเป็นการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและ ทีมพยาบาลที่มีความชำนาญการในการดูแลผู้ป่วยโรคไตมาอย่างยาวนาน ที่พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เราให้ความสำคัญทั้งสถานที่ เครื่องมือที่ทันสมัย และอุปกรณ์ที่สะอาดและครบครัน
อาการที่สงสัยโรคไต
การตรวจพบโรคไตและได้รับการรักษาและการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ และหากผู้ป่วยมีภาวะไตเสื่อม ขั้นรุนแรงและต้องเข้ารับการฟอกไตหรือฟอกเลือด การดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร เข้ารับการฟอกไตและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

สถานที่ตั้ง

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

เวลาทำการ