ติดต่อเรา

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400

ติดตามเรา

ข้อมูลการเดินทาง

เส้นทางรถประจำทาง
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS
เส้นทางรถไฟฟ้า Airport Link

ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มแจ้งเรื่อง ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / คำชมเชย