บทความ

บทความ

ไตกับปริมาณน้ำ

เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย โดยน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ 60% ของน้ำหนักตัว โดยน้ำได้ทำหน้าที่สำคัญต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่นเป็นส่วนสำคัญของเลือด

เนื้องอกที่ไต

เนื้องอกที่ไต เป็นเรื่องที่พบบ่อยมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เนื่องมาจากการเข้าถึงการตรวจสุขภาพที่ง่ายขึ้นเครื่องมือทางรังสีในการวินิจฉัยทันสมัย การตรวจคัดกรองหรือการวินิจฉัยจึงแม่นยำ

4 อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็น “กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (OAB)”

ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (Overactive bladder, OAB) หรือที่คนบางกลุ่มรู้จักในนามของ ‘โรคช้ำรั่ว’ ในปัจจุบันวงการแพทย์ก็ยังไม่ทราบสาเหตุ

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต

เทคนิคการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของการผ่าตัดปลูกถ่ายไต การผิดพลาดในการผ่าตัดอาจส่งผลให้เกิดการล้มเหลวของการปลูกถ่ายไตโดยไม่สามารถแก้ไขได้