ไตกับปริมาณน้ำ

ไตกับปริมาณน้ำ

เนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย โดยน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ 60% ของน้ำหนักตัว โดยน้ำได้ทำหน้าที่สำคัญต่ออวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่นเป็นส่วนสำคัญของเลือดซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนนำส่งของเสียไปขับออกที่ไตและนำสารอาหารไปสู่อวัยวะต่างๆ ดังนั้นเมื่อมีการขาดน้ำจึงทำให้รบกวนการทำหน้าที่เหล่านี้ การขาดน้ำในปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย และถ้าขาดรุนแรงอาจทำให้การทำงานของไตลดลง และการดื่มน้ำอย่างเพียงพอยังช่วยทำให้สารก่อนิ่วไม่ตกตะกอนในไต และยังมีส่วนช่วยในการทำให้ลดผลข้างเคียงของการรับประทานยาต่างๆได้

โดยประมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมต่อวันในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างตามอายุ สภาพอากาศ การออกกำลังกาย การตั้งครรภ์ การให้นม หรือเจ็บป่วย โดยในบุคคลที่ออกกำลังกายหนักและบุคคลที่อยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้นมีความต้องการน้ำมากกว่าบุคคลที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือสภาพอาการเย็น แต่โดยเฉลี่ยมักไม่ต่ำกว่า 8 แก้วต่อวันโดยแต่ละบุคคลต่างๆควรปรับตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น และอาจสังเกตได้จากสีปัสสาวะหาปัสสาวะเริ่มมีสีเหลืองเข้มอาจเกิดจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่การทำงานของไตลดลงในระดับหนึ่งความสามารถในการขับน้ำให้เพียงพอลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายหรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางไต อาจต้องมีการจำกัดการดื่มน้ำอย่างเคร่งครัด

แม้ว่าน้ำจะมีประโยชน์แต่ในกรณีที่ดื่มมากเกินไปเช่นมากกว่า 6-10 ลิตรด้วยความรวดเร็ว เช่นนักวิ่งมาราธอนทำให้ระดับเกลือแร่ในร่างกายลดลงซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายได้ดังนั้นหากท่านมีโรคประจำตัวควรปรึกษาปริมาณที่เหมาะสมกับแพทย์ประจำตัวของท่าน

เรียบเรียงโดย
พญ. บงกช สุรัติชัยกุล
อายุรแพทย์โรคไต
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

เนื้องอกที่ไต

4 อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็น “กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (OAB)”

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต