ค้นหาแพทย์

พญ.สุพัตรา กาญจนากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร
ตารางออกตรวจ
จันทร์
08:00 - 16:00 น.
อังคาร
08:00 - 20:00 น.
พุธ
08:00 - 16:00 น.
ศุกร์ (สัปดาห์ที่ 2)
07:00 - 12:00 น.
เสาร์ (สัปดาห์ที่ 2,3)
07:00 - 12:00 น.
เสาร์ (สัปดาห์ที่ 4)
08:00 - 20:00 น.
จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ระบุแพทย์ที่ต้องการนัดหมาย*
เลือกศูนย์การแพทย์*
วันและเวลาที่ต้องการนัดหมาย (หากไม่สามารถเลือกแพทย์ได้ กรุณาโทร.ติดต่อ 02-765-3000)*
หมายเลข HN
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรศัพท์*
วันเดือนปีเกิด*
อาการเบื้องต้น หรือต้องการปรึกษาเรื่องใด
จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก