เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ

เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ :
ในปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสูงถึงร้อยละ 8.9 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เช่น จอประสาทตาเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคไตเรื้อรังซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานมากกว่า 36% การรักษาให้ได้ประสิทธิภาพดีปราศจากโรคแทรกซ้อน จึงจำเป็นต้องร่วมมือระหว่างผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์ โดยควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย เลิกบุหรี่ รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเบาหวาน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และนักกำหนดอาหาร
บริการต่างๆ ของแผนกเบาหวาน
บริการอื่นๆของโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ

แพทย์ประจำคลินิก

นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์

พญ.ปฐมา จรรย์แสงผ่องสุวรรณ์

พญ.นวพร นภาทิวาอำนวย

จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก