โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อ

ตรวจร่างกายและตรวจเลือดเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ซิฟิลิส HIV ไวรัสตับอักเสบบีและซี และตรวจปัสสาวะทั่วไป

แพทย์ประจำคลินิก

พญ.ไพลิน มหาพรรณ

จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก