ศัลยกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมทั่วไป

โรคหัวใจ
ผู้ป่วยโรคไตมีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และภาวะหัวใจวาย โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคดังกล่าว ที่ต้องการการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ หน่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ มีพร้อมด้วย
บริการต่างๆ

แพทย์ประจำคลินิก

พ.ต.ต.นพ.ธวัชชัย กลิ่นสุคนธ์

นพ.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์

พ.ต.นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก