โรคปอด/อายุรกรรมทางเดินหายใจและการนอนหลับ

โรคปอด/อายุรกรรมทางเดินหายใจและการนอนหลับ

โรคปอด/อายุรกรรมทางเดินหายใจ และการนอนหลับ

รักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด หายใจไม่สะดวก หายใจหอบเหนื่อย หอบหืด ถุงลมโป่งพอง เอกซเรย์ปอดผิดปกติ นอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ วัณโรคปอด

บริการต่างๆ

แพทย์ประจำคลินิก

พญ.วรางคณา ตันติพรสินชัย

จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก