ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
บริการตรวจวินิจฉัย
การให้บริการตรวจ คัดกรอง วินิจฉัย และให้คำปรึกษาในกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้
การรักษา
การให้บริการรักษา และผ่าตัดในกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้
หัตถการ
ให้บริการและรักษาโดยการผ่าตัด ผ่าตัดส่องกล้องตามวัตถุประสงค์ของการรักษา ดังต่อไปนี้
เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี
ให้บริการและรักษาโดยการผ่าตัด ผ่าตัดส่องกล้องตามวัตถุประสงค์ของการรักษา ดังต่อไปนี้

แพทย์ประจำคลินิก

นพ.ธัชชัย พิพิธพันธ์พิพิท

นพ.พีระ หรุ่นศิริ

นพ. คมสัน ลีธนาภรณ์

จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก