ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมวิชาการพยาบาลโรคไตประจำปี 2566 วันที่ 17 ธันวาคม 2566

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไต ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

No data was found