ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไตประจำปี พ.ศ. 2567

DIALYSIS UPDATE 2024

ปิดรับลงทะเบียน งานประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไตประจำปี พ.ศ.2567 เรื่อง “DIALYSIS UPDATE 2024” วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การทำลายเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อ