ค้นหาแพทย์

พญ.ธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร
ตารางออกตรวจ
จันทร์
08:00 - 16:00
อังคาร
08:00 - 16:00
พุธ
08:00 - 16:00
พฤหัสบดี
08:00 - 16:00
เสาร์ (สัปดาห์ 1 , 2 , 4 )
08:00 - 14:00
จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ระบุแพทย์ที่ต้องการนัดหมาย*
เลือกศูนย์การแพทย์*
วันและเวลาที่ต้องการนัดหมาย (หากไม่สามารถเลือกแพทย์ได้ กรุณาโทร.ติดต่อ 02-765-3000)*
หมายเลข HN
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์โทรศัพท์*
วันเดือนปีเกิด*
อาการเบื้องต้น หรือต้องการปรึกษาเรื่องใด
จองคิวนัดหมายแพทย์
สามารถจองคิวนัดหมายแพทย์ก่อนล่วงหน้า 3 วัน และรอเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลแพทย์
เลือกเวลาที่สะดวก